641 - De Nederlandse economie in 2000-2002: een voorspelling met MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2000

Dit rapport presenteert een voorspelling met MORKMON, het macro-economische structuurmodel voor Nederland van de Nederlandsche Bank, voor de Nederlandse economie voor de jaren 2000-2002 tezamen met een risicoanalyse. De gunstige economische ontwikkelingen in Nederland van de afgelopen jaren zullen zich ook in de periode 2000-2002 voortzetten, zij het dat de inflatie aanmerkelijk hoger uitkomt dan in de voorliggende jaren het geval was. In de risicoanalyse wordt ingegaan op de inflatierisico's. Deze houden met name verband met de krapte op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de grondstofprijzen en de eurokoers. Speciale aandacht gaat daarnaast uit naar thema's die raken aan financiƫle stabiliteit, waaraan het DNB Kwartaalbericht van december 2000 is gewijd. Trefwoorden: macro-economische voorspellingen; MORKMON