637 - Vermogensstructuur, Corporate Governance en Monetair Beleid: een analyse met individuele bedrijfsgegevens voor het euro gebied

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2000

Dit rapport bevat een bijdrage aan het empirische onderzoek naar het kredietkanaal van monetair beleid in het eurogebied, door het aantonen van een empirisch verband tussen het effect van monetair beleid op de vermogenspositie van bedrijven enerzijds en de corporate governance karakteristieken van de desbetreffende bedrijven anderzijds. Een steekproef van een half miljoen Europese bedrijfs-jaar observaties, die betrekking hebben op de periode 1990-1997, wordt geanalyseerd. Ten eerste presenteren we vier alternatieve indicatoren voor monetair beleid voor de 11 euro landen plus het VK. Ten tweede analyseren we de invloed van governance structuren op de monetaire beleidsgevoeligheid van de vermogensposities van bedrijven. De resultaten geven aan dat besloten vennootschappen, die afhankelijker blijken te zijn van banken voor externe financiering, gevoeliger zijn voor monetaire-beleidsschokken dan naamloze vennootschappen – met of zonder beursnotering. Trefwoorden: Kredietkanaal, Corporate governance JEL codes: E52, G32