636 - Voorspellers voor de bbp-groei in de VS, Japan en de EU op basis van indicatoren

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2000

In dit rapport worden leading indicatoren voor de reële bbp-groei gepresenteerd voor de VS, Japan en een zevental EU-landen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eerder op de Bank ontwikkelde conjunctuurindicatoren voor deze landen, alsmede van informatie die besloten ligt in financiële en monetaire grootheden als de yieldcurve, de geldhoeveelheid en aandelenkoersen. De studie laat zien dat deze groei-indicatoren voor termijnen tot 1 jaar vooruit in het algemeen zeer bruikbare voorspellingen opleveren, die kunnen concurreren met de kwaliteit van bbp-voorspellingen op basis van macro-economische modellen. De grote kracht van dergelijke voorspellers is dat ze zonder noemenswaardige inspanning kunnen worden opgesteld en daarmee beleidsmakers en modelgebrui-kers interessante up-to-date informatie verschaffen over economische groeiperspectieven voor de nabije toekomst. Trefwoorden: leading indicatoren, bbp-groei, VS, Japan, EU JEL codes: E37