635 - Loonmatiging, Innovatie en arbeidsproductiviteit: mythes en feiten opnieuw bekeken

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2000

Onderliggend artikel presenteert de argumentatie over het gebrek aan innovatieve kracht in de Nederlandse economie, zoals die door Kleinknecht in verschillende artikelen naar voren is gebracht. De argumenten worden kritisch bediscussieerd en er wordt een alternatieve aanpak voor het construeren van productiviteitscijfers gepresenteerd. De auteurs concluderen dat de hypothese dat loonmatiging heeft geleid tot een lagere innovatieve kracht van de Nederlandse economie verworpen moet worden. Trefwoorden: arbeidsproductiviteit, innovatie, loonmatiging JEL codes: 033, 047, D24