634 - Kapitaalvereisten en competitieverhoudingen in het bankwezen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 oktober 2000

Dit artikel beschouwt de gevolgen van kapitaalvereisten op de concurrentieverhoudingen in het bankwezen binnen een industrieel organisatiemodel. In het model beconcurreren twee banken van verschillende efficiëntie elkaar als Coutnot doupolisten in een markt voor risicovolle leningen. Hierbij bepalen zij hun leningenaanbod, eigen vermogen en mate van controle op de verstrekte leningen dusdanig dat de winst gemaximaliseerd wordt. Kapitaalvereisten blijken in het model positieve welvaartseffecten te kunnen hebben, vooral indien de minst efficiënte bank zou kiezen voor een strategie die kan leiden tot faillissement. De kapitaalvereisten schaden de winsten van de minst efficiënte bank het meest. Indien de kapitaalvereisten niet te hoog zijn blijft deze conclusie overeind indien de minst effciënte bank niet gereguleerd is. Trefwoorden: Cournot doupolie, Kapitaalvereisten, winst paradox, level playing field Jel codes: G28, E44, L16