631 - Looninflatie en de verdeling van 'output gaps': 'ins' vs 'outs'

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2000

In deze studie wordt onderzocht of het EMU-raamwerk van ‘ins’ en ‘outs’ kan worden verklaard uit verschillen in marktstructuren tussen landen, uitgaande van een gebrekkige arbeidsmobiliteit. Een dergelijke situatie kan enerzijds leiden tot voldoende nominale convergentie (in het licht van de toetredingseisen tot de EMU), maar anderzijds tot een geringe reële convergentie, hetgeen een prikkel kan zijn om buiten de monetaire unie te blijven. Op basis van ‘wage leadership’ versus ‘locational competition’ modellen worden de significantie en kracht van de convergentie in arbeidskosten onderzocht voor de jaren 80 en 90, dat wil zeggen voor de aanlooppperiode naar de EMU. De uitkomsten wijzen op een conflict tussen nominale en reële convergentie dat in beginsel onverenigbaar is met verdere integratie. Bovendien lijken de loononderhandelingen zich meer door nationale marktcondities te laten leiden. Dit kan resulteren in een betere economische performance op nationaal niveau, maar bevordert niet de integratie. Trefwoorden: EMU, werkloosheid, nominale versus reële convergentie, 'locational competition' Jel codes: F15, F42, J60