623 - Verzilvering overwaarde huis: een statistische analyse van besteding en risico's

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 2000

Dit rapport bespreekt de resultaten van een in opdracht van de Bank verrichte enquête onder hypotheekbezitters naar de aanwending van hypothecair krediet en hun toekomstverwachting ten aanzien van de huizen- en hypotheekmarkt en hypotheekrenteaftrek. Uit de enquête blijkt dat de hausse op de huizenmarkt, en de hiermee gepaard gaande verzilvering van de overwaarde op de eigen woning, tot omvangrijke extra bestedingen aan woningverbetering en consumptie heeft geleid: deze lopen op van naar schatting NLG 4 miljard in 1996 tot ruwweg NLG 14 miljard in 1999. Daarmee is de afgelopen jaren een forse impuls gegeven aan de economische groei in Nederland. Tevens wijst de enquête uit dat met name jongere hypotheekbezitters, veelal starters op de woningmarkt, financieel kwetsbaarder zijn. Trefwoorden: Verzilveren overwaarde eigen huis, tweede hypotheken, bestedingsimpuls JEL codes: D12, E21, G21