622 - Besmetting en kapitaalstromen: een empirische analyse van de Azië crisis

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 2000

In de jaren 90 zijn er opvallend veel valuta crises geweest zowel in opkomende economieën als in geïndustrialiseerde landen. Kenmerkend voor een groot aantal van deze crises is dat ze aanvankelijk één land troffen en zich vervolgens snel over verschillende landen verspreidden. Aldus leken deze crises besmettelijk. In dit artikel wordt voor de Azië crisis nagegaan of de onderlinge verwevenheid van landen ten tijde van de crisis vergelijkbaar is met die in rustige perioden, of dat de crisis extra transmissiemechanismen ten gevolg had. Voor Indonesië en Korea vinden we een significante toename van de afhankelijkheid. Voor de Filippijnen wordt daarentegen geen statistisch significant verschil gevonden. Trefwoorden: crisis-voorwaardelijke transmissie, identificatie obv. variantietoename JEL codes: G15, F21, F32