617 - Eurodynamiek verliest momentum: uitkomsten van de negende DNB-euro-enquête

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 2000

Dit rapport bespreekt de resultaten van de negende DNB-euro-enquête die in februari/maart 2000 werd gehouden door het NIPO in opdracht van de Nederlandsche Bank. De euroacceptatie in Nederland is nagenoeg constant gebleven, maar de eurokennis van Nederlandse gezinnen en bedrijven is verminderd. Bedrijven overschatten de duur van de chartale duale fase. Huishoudens zijn in meerderheid bereid in december 2001 een pakket euromunten aan te schaffen, de detailhandel staat hier aarzelend tegenover. Lang niet elke winkel is van plan de artikelen dubbel te prijzen vanaf 1 juli 2001 conform het convenant eurogewenningsinformatie. Het eurovoorbereidingstempo van bedrijven in Nederland is laag en veel kleine en middelgrote bedrijven denken de euro te kunnen invoeren zonder planning vooraf. De door het bedrijfsleven geraamde invoeringskosten liggen op ruim 5 miljard, hiervan is 1 miljard reeds uitgegeven. Er zijn eurobaten geïncasseerd door prijstransparantie, eenvoudiger boekhouding, wegvallen van valutaonzekerheid en lagere transactiekosten. Het bedrijfsleven rekent op toekomstige jaarlijkse EMU-baten van rond 7 miljard gulden. Trefwoorden: euro, EMU, chartale omwisseling