616 - De betekenis van financiële structuur voor monetaire transmissie in Europa

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 2000

Tussen landen bestaan er verschillen in financiële structuur. Dit geldt ook voor de landen die deel uit maken van de Economische en Monetaire Unie, de EMU. Dergelijke verschillen kunnen er toe leiden dat het monetaire beleid van de ECB verschillend uitpakt voor de economische activiteit en prijsontwikkeling in de afzonderlijke euro-landen. Het onderzoek naar de betekenis van financiele structuur voor monetaire transmissie staat daarom hoog op de agenda van de monetaire beleidsmakers. In dit rapport wordt mede op basis van op de Bank verricht onderzoek een aantal aspecten belicht die bij de samenhang tussen monetaire transmissie en financiële structuur een rol spelen, met bijzondere aandacht voor de Europese situatie en met een blik op de toekomst. Trefwoorden: monetaire transmissie, financiële structuur, EMU JEL codes: E52, G20