613 - Duitsland en het euro gebied: Verschillen in monetaire transmissie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2000

Deze studie beschouwt de monetaire transmissie in Duitsland gedurende de EMS-periode aan de hand van een structureel vector fouten correctie model. Er worden drie stabiele coïntegrerende relaties gevonden: een geldvraag relatie, een termijnstructuur relatie en een reële rente relatie. Aan de hand van korte en lange termijn restricties worden vijf structurele schokken geïdentificeerd. In tegenstelling tot het euro gebied, zijn inflatie en productie in Duitsland op lange termijn niet onafhankelijk. Ten aanzien van de mogelijkheden voor een geldhoeveelheidsbeleid zijn de resultaten voor Duitsland even teleurstellend als voor het eurogebied. De geldhoeveelheid lijkt niet beheersbaar en de leidende rol van geld voor inflatie wordt niet ondersteund. Trefwoorden: Monetaire transmissie, Duitsland, gegeneraliseerd common trends model JEL codes: C32, C52, E41, E43, E52