612 - De Goudlokje-economie van de Verenigde Staten in vergelijking met Europa: een analyse met EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2000

De economische ontwikkeling in de Verenigde Staten is in het afgelopen decennium zeer voorspoedig geweest. Een hoge economische groei ging gepaard met een relatief lage inflatie. Dit artikel gaat hier nader op in. De economie van de Verenigde Staten wordt vergeleken met die van de EMU. Ook gaat de aandacht uit naar de tegenstellingen tussen de grote en de kleinere EMU-landen, wat betreft de samenhang tussen inflatie en werkloosheid. Analyses aan de hand van simulaties met het meerlandenmodel EUROMON van de Bank tonen aan wat de economische ontwikkeling in de Verenigde Staten zou zijn geweest in geval van een meer ‘standaard’ economie, waarin de traditionele Phillips-curve zijn werking heeft. Eveneens met behulp van simulaties worden daarna aspecten van de nieuwe economie besproken voor de Verenigde Staten en de EMU. Deze betreffen bestedingsimpulsen in combinatie met meer marktwerking, en in combinatie met technologische voortgang, zoals bijvoorbeeld in de computer- en informatietechnologie. Trefwoorden: Nieuwe Economie, meerlanden-model JEL codes: E0