611 - Kuddegedrag en financiële crisis: een rol voor cognitieve psychologie?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2000

Het doel van dit onderzoeksrapport is na te gaan, in hoeverre concepten ontwikkeld in de psychologische theorie behulpzaam kunnen zijn bij het verklaren van kuddegedrag door beleggers en van crises op financiële markten. De conclusie is, dat de theorie van de cognitieve dissonantie, die ervan uitgaat dat het menselijk brein op een selectieve manier informatie zoekt en verwerkt, in staat lijkt deze beide verschijnselen te verklaren. Een mogelijke beleidsimplicatie van deze benadering is, dat intensieve en zorgvuldige informatievoorziening van belang kan zijn voor zowel het bevorderen van maatschappelijk optimaal beleggergedrag als het creëren van financiële stabiliteit Trefwoorden: kuddegedrag, financiële crises, psychologie, informatieverwerking, cognitieve dissonantie JEL codes: D 83, E 44, F 30, G 14