610 - Het operationeel succes van de euro

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 2000

Met de introductie van de euro hebben nationale regeringen voor het eerst in de geschiedenis der mensheid hun monetaire soevereiniteit overgedragen aan een supranationale instelling met behoud van eigen bevoegdheid op het terrein van het budgettaire beleid. Echter, zowel in economisch als in politiek opzicht lijkt het Stabiliteits- en Groeipact op de lange termijn niet houdbaar met als risico een verzwakking van de convergentiecriteria. De beste garantie voor een permanente budgettaire discipline biedt een budget voor de unie als geheel. Dat betekent dat de politieke unie die reeds in het Rapport-Werner van 1970 was voorzien, als logische consequentie wordt aanvaard. Trefwoorden: historisch, institutioneel, economische integratie regelingen en instituties, internationale beleidscoördinatie, fiscaal beleid JEL codes: B25, F15, F33, F42, E62