609 - Vergrijzing en houdbaarheid van budgettair beleid: voorspellingen met een vernieuwd generatierekeningmodel

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 2000

Met een geactualiseerde versie van het generatierekeningmodel van de Nederlandsche Bank is berekend in welke mate de huidige overheidsfinanciën houdbaar zijn. Hiervoor is de onevenwichtig-heid tussen generaties in netto lasten over de levensduur berekend. Tevens is met hetzelfde model een projectie gemaakt van vorderingensaldo en schuld als percentage van het bbp. Zonder additioneel beleid wijzen beide maatstaven op onhoudbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Rekening houdend met een terugkoppeling tussen investeringsquote en arbeidsproductiviteitsgroei leidt een budgetneutrale toename van de overheidsinvesteringen tot een geringere onevenwichtigheid tussen generaties en op termijn tot een beduidend minder sterke toename van tekort- en schuldquote. Trefwoorden: generatierekening, overheidsinvesteringen, budgettaire houdbaarheid, vorderingentekort, overheidsschuld, intertemporele budgetrestrictie JEL codes: E6, H6, O4