653 - De rol van het begrotingsbeleid binnen de EMU: een simulatie met EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 april 2001

De aan de EMU deelnemende landen alsmede de Verenigde Staten hebben hun begrotingsposities het afgelopen decennium verbeterd. In dit artikel wordt bezien wat de invloed kan zijn van een verdere vermindering van de overheidsschulden en -tekorten binnen het eurogebied. Eerst wordt op basis van literatuur de rol van het begrotingsbeleid binnen het algehele macro-economische beleid besproken. Vervolgens worden enkele empirische simulaties uitgevoerd met behulp van het macro-economische meerlandenmodel EUROMON van de Nederlandsche Bank. Daarmee wordt getracht vast te stellen wat de gevolgen zouden zijn van een verdere verbetering van de begrotingsposities van de landen van het eurogebied en, meer in het algemeen, wat de rol is van het begrotingsbeleid in het kader van de gemeenschappelijke munt. Vervolgens wordt belicht hoe het nationale begrotingsbeleid dat van andere landen kan beïnvloeden alsook hoe dit van invloed kan zijn op de algehele prijsstabiliteit. Tenslotte wordt voor de Verenigde Staten een simulatie gepresenteerd waaruit volgt wat een verdere verbetering van de Amerikaanse begrotingspositie, zoals die onlangs is geraamd door het CBO, zou kunnen inhouden voor het eurogebied. Trefwoorden: begrotingsbeleid, prijsstabiliteit, EMU, EUROMON