654 - De invloed van de euro-invoering op de prijzen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 2001

Dit rapport onderzoekt de vraag of de invoering van de euro prijsveranderingen kan veroorzaken. De verschillende economisch-theoretische argumenten op grond waarvan men prijseffecten zou kunnen verwachten, worden kritisch belicht. Bovendien is onderzocht of bij vergelijkbare gebeurtenissen in het verleden prijseffecten empirisch konden worden waargenomen. De theoretische argumenten noch de empirische bevindingen tonen overtuigend aan dat de invoering van de euro tot significante prijsstijgingen zal leiden. Op middellange termijn zijn zelfs lagere prijzen te verwachten. Trefwoorden: euro-invoering, inflatie