655 - 'The conquest of American Inflation' van Thomas J. Sargent: een bespreking

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

In dit rapport wordt het boek 'The Conquest of American Inflation' van de hand van Thomas J. Sargent (1999) besproken. Sargent is op zoek naar een model dat het waargenomen naoorlogse inflatiebeloop in de VS kan verklaren en inzicht verschaft in het onderliggende krachtenveld dat dit beloop beïnvloedt. De beteugeling van de Amerikaanse inflatie is volgens Sargent de resultante van een subtiele dynamische interactie tussen adaptieve verwachtingen, imperfecte modelvoorspellingen en de zienswijze van de monetaire beleidsmaker op de werking van de economie. Op deze wijze wordt de Lucas Kritiek terzijde geschoven en propageert Sargent de 'rehabilitatie' van de econometrische beleidsevaluatie. Trefwoorden: Amerikaanse inflatie, monetair beleid, adaptieve verwachtingen, self-confirming evenwicht, ontsnappingsroute