656 - Centrale Bank onafhankelijkheid: lage inflatie zonder kosten? Een numeriek voorbeeld

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

De onafhankelijkheid van de centrale bank wordt vaak in verband gebracht met een lage en stabiele inflatie. Verder wordt wel beweerd dat de voordelen van onafhankelijkheid zich ook uitstrekken tot een lage(re) variabiliteit van de productie ten opzichte van een door de overheid gevoerd monetaire beleid. In het onderhavige onderzoek wordt het Alesina en Alesina & Gatti model gebruikt om te onderzoeken hoe vaak een onafhankelijke centrale bank op deze twee punten tot betere resultaten komt. Daartoe worden cijfermatige simulaties uitgevoerd, waarbij de ex ante kans op verkiezingen (en daarmee de mate van electorale onzekerheid) wordt gevarieerd om te bepalen hoe de perceptie van de private sector van invloed is op het niveau van de variabiliteit van de productie. De conclusies stemmen overeen met de bewering van Alesina en Gatti dat er situaties bestaan waarin beide politieke partijen ermee instemmen dat het monetaire beleid wordt gevoerd door een onafhankelijke instelling. Dit is echter de minst vaak voorkomende situatie. Op theoretische gronden is de uitruil tussen inflatie en variabiliteit van de productie (à la Rogoff) aldus nog steeds geldig. Trefwoorden: Centrale Bank onafhankelijkheid, stabiele groei, Politieke onzekerheid