658 - De Nederlandse economie in 2001-2001: a forecast with EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

Dit rapport presenteert een voorspelling met MORKMON, het macro-economische structuurmodel voor Nederland van De Nederlandsche Bank, voor de jaren 2001-2003 tezamen met een variantenanalyse. De economische groei zal zich in deze periode naar verwachting minder uitbundig ontwikkelen dan in de afgelopen jaren. Na een viertal jaren met groeipercentages van 4% valt deze dit jaar terug tot 2,5%. De inflatie neemt daarentegen, mede als gevolg van een aantal incidentele factoren, fors toe tot gemiddeld 4,5% dit jaar om vervolgens via 3,1% volgend jaar te dalen tot gemiddeld 2,2% in 2003. De huidige inflatiecijfers (4,9% in mei jongstleden) brengen evenwel het gevaar met zich dat een loon-prijsspiraal wordt aangezwengeld, waarbij de inflatie aanmerkelijk hoger zou kunnen uitkomen en onder invloed van een verdere verslechtering van de concurrentiekracht een harde landing van de Nederlandse economie tot de mogelijkheden behoort. Trefwoorden: macro-economische voorspellingen, MORKMON, loon-prijsspiraal, arbeidsaanbod