659 - De Euro en psychologische prijzen: simulaties van het worst-casescenario

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

Tegenwoordig zijn bijna 90% van de Nederlandse consumentenprijzen psychologische, handig gebroken of ronde bedragen. Na omrekening zullen de nieuwe europrijzen over het algemeen niet meer mooi ogen. Het Nederlandse publiek is bevreesd dat aanbieders consequent naar boven zullen afronden om mooie europrijzen te bereiken. Dit rapport geeft antwoord op de vraag: ‘Wat zou het effect op de consumentenprijsindex (CPI) zijn als alle aanbieders systematisch naar boven afronden?’ Aan de hand van de prijzensteekproef waarop de Nederlandse CPI is gebaseerd, wordt eerst empirisch bepaald welke psychologische prijzen in de praktijk worden toegepast. Vervolgens worden de prijseffecten van verschillende afrondingsscenario’s berekend. Uit deze berekeningen blijkt dat de CPI met maximaal 0,7% toeneemt, als alle aanbieders naar boven naar de volgende mooi ogende europrijs zouden afronden. Vanwege de concurrentie tussen aanbieders, waarmee bij de ramingen geen rekening werd gehouden, is dit worst-casescenario echter zeer onwaarschijnlijk. Trefwoorden: Euro, inflatie, psychologische prijzen, consumentenprijsindex