661 - Het voorspellen van inflatie in het Eurogebied: verbetert contemporaine aggregatie de voorspelkwaliteit?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

Gegeven de primaire doelstelling van prijsstabiliteit is de beoordeling van prijsontwikkelingen in het kader van de tweede pijler van de monetaire beleidsstrategie van het ESCB van groot belang. Nu de ECB met ingang van december 2000 inflatieprojecties voor het Eurogebied publiceert is de betekenis van inflatievoorspellingen verder toegenomen. Deze studie over de kwaliteit van inflatieramingen onderzoekt in het bijzonder de vraag in hoeverre de HICP-deelindices te aggregeren dan wel door de totale HICP-inflatie direct te voorspellen. Deze vergelijking wordt gemaakt voor verschillende modellen. Voor vrijwel alle HICP-(deel)indices geldt dat het Vector Error Correction model (VECM) een betere voorspelkwaliteit kent dan het Vector Auto Regressie model (VAR) of het univariate Auto Regressie model (AR). Geconcludeerd wordt verder dat het direct voorspellen van de totale euro-inflatie door de bank genomen iets betere resultaten laat zien dan het voorspellen van de euro-inflatie door het aggregeren van ramingen voor deelindices. Laatstgenoemde voorspellingen moeten derhalve met enige voorzichtigheid worden bezien. Trefwoorden: euro-inflatie, voorspellen, contemporaine aggregatie, lineaire tijdreeks modellen