662 - De invloed van de euroconversie op de prijzen. Deel II: een empirische verkenning voor Nederland

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 2001

Een meerderheid van Nederlandse huishoudens is bang dat de omschakeling op de euro gepaard zou kunnen gaan met extra prijsstijgingen. Met een maart van dit jaar gestart onderzoek op de Bank is nagegaan of deze vrees gegrond is. Uit een eerste rapportage kwam naar voren, dat er op grond van economische argumenten en in zekere mate vergelijkbare historische gebeurtenissen geen directe aanleiding is voor bezorgdheid. Dit rapport brengt verslag uit van het tweede deel van dit onderzoek. Hierin is aan de hand van simulaties en enquêtering naar het prijszettingsgedrag van detaillisten nagegaan welke prijseffecten mogelijk zouden kunnen optreden bij de omschakeling op de euro in Nederland. In het bijzonder is daarbij gekeken naar de invloed van psychologische prijsstelling in euro’s en de doorberekening van de kosten die bedrijven maken bij het europroof maken van hun organisatie. Trefwoorden: euroconversie, prijseffecten