666 - Vijf voor twaalf: uitkomsten twaalfde DNB-euro-enquête

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 september 2001

Dit rapport analyseert de resultaten van de twaalfde DNB-euro-enquête die in juli 2001 werd gehouden onder de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven. Ondernemend Nederland heeft de voorbereiding op de invoering van de euro in januari 2002 de afgelopen maanden krachtig ter hand genomen. Het midden- en grootbedrijf heeft inmiddels 70% van de vereiste investeringen gerealiseerd, het kleinbedrijf zo’n 50%. Hoewel dus nog het een en ander moet gebeuren, voorziet men zelf weinig knelpunten. Tweederde van de Nederlanders heeft vertrouwen in de euro als opvolger van de gulden. Zowel de tevredenheid over de informatievoorziening als de daadwerkelijke kennis over euro en muntunie zijn aanmerkelijk verbeterd vergeleken met de peiling van het afgelopen voorjaar. Dit geldt met name voor de kennis ten aanzien van de juiste duur van de duale fase, al blijft het een punt van zorg. Publiek en bedrijfsleven zijn er niet gerust op dat het betalingsverkeer in de overgangsperiode zonder hindernissen zal verlopen. Zij vrezen de complexiteit van de operatie en zijn bang voor lange rijen bij kassa’s en loketten. Om de overgang van gulden naar euro te vergemakkelijken is een groeiend aantal Nederlanders bereid te pinnen of chippen. Uit de enquête blijkt ten slotte dat viervijfde van de Nederlandse bevolking rekent op verkapte prijsverhogingen als gevolg van de euro-omzetting, hoewel uit de Euromonitor van de Consumentenbond en onderzoek van de Nederlandsche Bank valt op te maken dat daar vooralsnog niets op wijst. Trefwoorden: euro, EMU, chartale omwisseling