668 - De Kracht van de Dollar: Kan Reële Groei een Verklaring Bieden?

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 2001

De opmars van de dollar in the tweede helft van de jaren negentig heeft vele marktparticipanten verrast. Als mogelijke verklaring voor dit fenomeen wordt vaak gewezen op rëële groeiverschillen tussen de VS en Europa. In dit artikel wordt een theoretisch model gepresenteerd, waaruit blijkt dat de gevolgen van reële groei op de wisselkoers cruciaal afhangen van de bron van deze groei. Terwijl een structurele verhoging van de productiecapaciteit leidt tot een substantiële appreciatie, blijkt een verbetering van de bezettingsgraad te leiden tot een depreciatie. Deze voorspellingen worden bevestigd in een empirisch model voor de Dmark dollar koers. Trefwoorden: rationele verwachtingen, portefeuille model, Taylor regel, Kalman filter, directe investe-ringen JEL Codes: C32, C61, E32, F31