669 - Externe Schokken en Macro-Economisch Beleid: Simulaties met EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

Teneinde de effectiviteit te onderzoeken om met behulp van monetaire en budgettaire stimulering de duur van de huidige recessie in de VS en het euro-gebied te beperken, brengen we een aantal beleidssimulaties ten uitvoer met het meerlandenmodel van DNB, 'EUROMON'. We gaan hiervoor de volgende twee typen simulaties uitvoeren. Eerst onderzoeken we de reële en nominale gevolgen van de renteverlagingen in de VS en de EU die in het afgelopen jaar (2002) doorgevoerd zijn. Ten tweede vergelijken we de effecten van macro-economische beleidsvorming in de VS en EU in geval van een identiek beleid. Tenslotte onderzoeken we in welke mate de huidige Europese Monetaire Unie de Europese economie stabieler maakt indien er externe schokken optreden in vergelijking tot de situatie van het vorige Europese Monetaire Stelsel. Trefwoorden: EUROMON, effectiviteit monetair en budgettair beleid. JEL codes: E17