672 - De Nederlandse Economie in 2001-2003: een Voorspelling met MORKMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

Dit rapport presenteert ramingen voor de Nederlandse economie die zijn verkregen met MORKMON, het macro-econometrische model van De Nederlandsche Bank. De economische groei valt in 2001 aanzienlijk minder gunstig uit dan gedurende de afgelopen jaren. Na zeven jaren met een gemiddelde bbp-volumegroei van 3,4% valt deze dit jaar terug tot 0,8%. In 2002 zal de groei met eveneens 0,8% nog steeds gematigd zijn. In de loop van 2002 trekt de groei echter weer aan om in 2003 uit te komen op 2,1%. De inflatie is in 2002 fors lager dan in 2001. De inflatie is met 2,6% daarentegen nog steeds relatief hoog. De gehanteerde uitgangspunten zijn conform afspraken binnen het Eurosysteem. Naast de ramingen gaat de aandacht uit naar onzekerheidsvarianten betreffende een sterkere grondstoffenprijsdaling, een verbetering of mogelijk verdere verslechtering van de internationale conjunctuur en de gevolgen van een verhoging van de pensioenpremies. Benadrukt zij dat, gezien de recente internationale ontwikkelingen, de raming met meer dan de gebruikelijke onzekerheden is omgeven. Trefwoorden: Voorspelling, Nederlandse Economie JEL codes: E17