673 - Het Construeren van Kwaliteitsgecorrigeerde Prijsindexen: een Vergelijking van Hedonische en Discrete Keuze Methoden

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

In het Boskin rapport (1996) werd geconcludeerd dat de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) de werkelijke inflatie jaarlijks met 1,1 procentpunt overschat. Dit wordt veroorzaakt door een aantal meetfouten in de CPI. Een van betreft de vertekening van de CPI als gevolg van de kwaliteitsverandering. In dit artikel worden twee methoden met elkaar vergeleken die hiervoor kunnen corrigeren, namelijk de hedonische en een methode die gebaseerd is op discrete keuze modellen. Vergeleken worden de micro-economische funderingen van de twee methoden alswel aan hun empirische implementatie. Howel het discrete keuzemodel thans vrijwel niet gebruikt wordt voor het berekenen van kwaliteitsgecorrigeerde prijsindices, blijkt deze wel veelbelovend te zijn. Trefwoorden: logit modellen, cpi, consumentengedrag, producentengedrag JEL Codes: C25, C43, D11, D21