674 - Het Kredietkanaal in Nederland: een Onderzoek van Bankbalansen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

Dit rapport doet verslag van een empirisch onderzoek naar de 'lending channel' in Nederland, waarbij gegevens van individuele banken zijn gebruikt. De belangrijkste bevinding op basis van deze analyse is dat een 'lending channel' werkzaam is in Nederland, maar dat het alleen werkzaam is voor bankleningen zonder staatsgaranties. Op de verstrekking van leningen mét staatsgaranties heeft monetair beleid geen effect, mogelijk omdat zulke leningen een speciale behandeling krijgen van banken. Monetaire verkrapping leidt tot een vermindering van het aanbod van bankkrediet zonder staatsgaranties, die groter is naarmate het gaat om kleine, minder liquide of minder solvabele banken. Dit is in lijn met de lending channel. Een bijdrage van deze studie is dat het aantoont dat het effect van monetair beleid op de bancaire kredietverlening tevens afhankelijk is van het marktsegment waarin een bank actief is. De uitkomsten suggereren dat de lending channel minder aangrijpt bij de kredietverlening aan gezinnen dan bij die aan bedrijven. Trefwoorden: monetaire transmissie, banken JEL codes: E51, E52, G21