677 - Over Loonvorming, Loonontwikkeling en Werkloosheid

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 2001

Sinds het midden van de jaren negentig is de werkloosheid in een aantal EMU-landen aanzienlijk afgenomen. Eén belangrijke oorzaak voor deze ontwikkeling betreft loonmatiging. Dit artikel besteedt aandacht aan de loonvorming en -ontwikkeling. Een theoretisch loononderhandelingsmodel is gebruikt om de determinanten van loonvorming te beschrijven, een niet-lineaire loonvergelijking af te leiden en te schatten met jaar- en kwartaalgegevens van Nederland, Spanje en Ierland. Aan de hand hiervan zijn de effecten van de individuele determinanten op de loonontwikkeling berekend. In aanvulling hierop is de bijdrage van elke loondeterminant in het totaal van de loonontwikkeling geanalyseerd gedurende de laatste drie decennia. Uit de analyse volgt dat elk decennium kan worden gekarakteriseerd door slechts een paar determinanten. De bijdrag van werkloosheid is aanzienlijk veranderd. Trefwoorden: loonvorming, loonontwikkeling, werkloosheid JEL codes: C22, E24, J30