568 - Fiscal restraints, ECB credibility and the Stability Pact: a game-theoretic perspective

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 januari 1999

In dit rapport wordt met behulp van een speltheoretisch model de interactie tussen monetair en budgettair beleid binnen de EMU geanalyseerd. Gebruikmakend van een statisch drie-persoonsspel kan worden aangetoond dat inflatie opwaarts beïnvloed wordt als gevolg van spillover-effecten van expansief budgettair beleid. Verder, in een dynamisch twee-persoonspel spel veroorzaakt de mogelijkheid om overheidsschuld aan te wenden om uitgaven te financieren een oplopende inflatie in de loop van de tijd. Aangetoond kan worden dat het Stabiliteitspact hier gunstige effecten heeft in termen van lagere evenwichtsinflatie. Trefwoorden: monetaire-budgettaire interactie, afwentelingseffecten, optimale schuld JEL Codes: C70, E58