573 - Central banks, adjustment costs and interest rate policy

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1999

Dit onderzoeksrapport behandelt drie vragen. Waarom wijzigen Centrale banken zo zelden hun beleidsrente? Is het mogelijk om het wekelijkse gedrag van de door de Centrale bank gecontroleerde rente te modelleren. Welke zijn de drijvende krachten achter deze renteveranderingen? Dit onderzoek gaat er van uit dat Centrale banken vaste kosten maken wanneer zij hun beleidsrente wijzigen en om deze reden de rentebewegingen egaliseren door een discrete beslissingsregel te hanteren. Door een grouped data model toe te passen kan rekening worden gehouden met de discrete aard van de rente. In de schattingen wordt een Zweeds databestand gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat veranderingen in de werkloosheid, de inflatie, de detailhandelsverkopen, de industriële produktie, de geldgroei, de Amerikaanse en de Duitse rentes en de dollar - en D-mark-wisselkoersen de kans op een wijziging in de Zweedse repo rente beïnvloeden. De kansen op renteverhogingen en -verlagingen worden berekend. Het model heeft een voorspelkracht van 88% vergeleken met 78% voor de beste naïeve schatter. Trefwoorden: Centrale bank, monetair beleid, rente, aanpassingskosten, grouped data model, gecensureerde regressie. JEL codes: C24, E43, E52, E53