575 - Perspectieven voor een Europese onderhandse kapitaalmarkt

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1999

In Continentaal Europa zijn onderhandse kapitaalmarkten een belangrijke bron voor de financiering van de collectieve sector. In de Verenigde Staten daarentegen hebben onderhandse leningen een belangrijke rol in de ondernemingsfinanciering. Deze studie laat zien dat er mogelijk een Europese onderhandse kapitaalmarkt voor ondernemingsfinanciering zal ontstaan als gevolg van de Europese monetaire integratie. Trefwoorden: Onderhandse lening, Europese kapitaalmarkt JEL codes: G15, G20