576 - Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de geldigheid van de ongedekte interest pariteit

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1999

In de empirische literatuur wordt weinig steun gevonden voor de ongedekte interest pariteit. Met name bij vrij zwevende wisselkoersen is de termijnkoers een slechte voorspeller van de toekomstige wisselkoers. Deze bevinding zou verklaard kunnen worden door het niet rationeel zijn van verwachtingen en/of het bestaan van risicopremies. Aan de hand van enquêtegegevens wordt in de onderhavige studie aangetoond dat beide elementen van belang zijn. Enerzijds wijken enquêteverwachtingen systematisch af van de toekomstige realisaties. Anderzijds reflecteren renteverschillen de verwachte depreciaties onvolledig. Trefwoorden: ongedekte interest pariteit, rationele verwachtingen, risico premies, enquêtes JEL codes: F31, G14, G15