577 - Debt or equity? An empirical study of security issues by Dutch companies

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1999

Dit rapport betreft een empirische analyse van de emissies door 153 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven gedurende de jaren 1984 tot en met 1997. Eerst wordt een binomiaal logitmodel geschat met betrekking tot de keuze tussen interne en externe financiering. Vervolgens wordt een multinomiaal logitmodel geschat voor de keuze tussen drie vormen van externe financiering: onderhandse leningen, obligaties en aandelen. De resultaten geven empirische ondersteuning aan de ‘pecking order’ theorie. Het emissiegedrag blijkt inconsistent met eventuele doelstellingen voor de vermogensstructuur op lange termijn. Trefwoorden: Ondernemingsfinanciering, discrete-keuzemodellen JEL codes: G32