578 - Value-at-Risk and least squares tail index estimation

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1999

De empirische aanwijzingen voor dikstaartigheid van aandelenrendementen wordt door risico managers erkend als een belangrijke factor bij de bepaling van de Value-at-Risk en het risico-profiel van beleggingsportefeuilles. Staartindexschatters lijken geknipt voor het schatten van de extreme kwantielen van dikstaartige verdelingen, aangezien zij juist de informatie in extreme waarnemingen benutten. De vorm van de staart van dikstaartige verdelingsfuncties lijkt op de hyperbolische vorm van de door de zogeheten staartindex gekenmerkte Pareto verdeling, althans volgens de eerste-orde benadering. Gewoonlijk gebruikt men een Hill schatter om deze staartindex te schatten. in dit artikel wordt een nieuwe aanpak gevolgd die in mindere mate afhangt van de keus van de drempelwaarde en eenvoudiger toe te passen is door de vorm van de staart van de verdeling te schatten door middel van de kleinste kwadraten methode. Trefwoorden: Staartindexschatters, value-at-Risk, Hill schatter, kleinste kwadraten JEL codes: C13, C14, G28