580 - De euro in Nederland: uitkomsten van de achtste DNB-euro-enquete

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 mei 1999

Dit rapport bespreekt de resultaten van de achtste DNB-euro-enquête die in maart 1999 werd gehouden door het NIPO in opdracht van de Nederlandsche Bank. Conclusies ten aanzien van de consumenten zijn, dat de euro-steun in Nederland zich heeft gestabiliseerd, dat de euro- en EMU-kennis zich inmiddels op een aanvaardbaar niveau bevindt, dat er nog geen behoefte is aan giraal betalen in euro maar wel in euro-prijzen op de artikelen in de winkel. Voor het bedrijfsleven geldt, dat het zich meer op de euro-invoering heeft voorbereid, aarzelend is met het dubbel prijzen van producten, en de invoeringskosten wil spreiden over de komende jaren. De verwachte eenmalige invoeringskosten bedragen rond f 4,5 miljard. De verwachte jaarlijkse directe baten worden ingeschat op f 2,2 miljard. Trefwoorden: euro, EMU, publieke opinie