588 - Wage moderation in the European Union: experiments with the multi-country model EUROMON

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juni 1999

Het artikel is op 4 juni van dit jaar door de auteur gepresenteerd op de Clingendael/DNB workshop ‘The Netherlands´ Polder model: does it offer any clues for the solution of Europe’s socioeconomic flaws’. Aan de hand van simulaties met het meerlandenmodel EUROMON van de Bank is nagegaan in hoeverre loonmatiging in een aantal Europese landen remedie kan bieden voor het werkloosheidsprobleem in de EU. De belangrijkste bevinding is dat dit voor individuele landen zeker het geval is. Dit geldt zowel voor een kleine open economie als Nederland als voor grote economieën als Duitsland en Frankrijk. Een loonmatigingsbeleid op Europese schaal is daarentegen minder effectief, al treden op langere termijn wel enige positieve effecten op. Trefwoorden: poldermodel, loonmatiging in de EU, simulaties met EUROMON JEL codes: E17, J20