589 - Achieving price stability in the eurozone: monetary or inflation targeting

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 juli 1999

Dit paper bevat enkele analyses met een klein econometrisch model met modelconsistente verwachtingen voor de eurzone onder een geldhoeveelheids- en inflatiebeleid. Simulatieresultaten tonen dat de kosten in termen van volatiliteit van de inflatie en economische groei over het algemeen het laagst zijn in geval van een inflatiebeleid. Enige aandacht wordt voorts besteed aan asymmetrische schokken binnen de EMU. Trefwoorden: Geldhoeveelheids- en inflatiebeleid, eurozone JELCodes: C32, E40, E52