592 - Prijsstabiliteit als monetaire doelstelling: het belang van een volmaakt prijsindexcijfer

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 oktober 1999

Dit artikel is een reflectie op en pleidooi voor verbreding van het traditionele prijsindexcijfer tot de vermogenssfeer. Een prijsindexcijfer voor lopende en vermogenssfeer samen is van groot belang voor de voorbereiding van het monetaire beleid in de EMU en verdient in het bijzonder aandacht met de huidige lage inflatie volgens de traditionele prijsindexcijfers. De laatste zijn vermoedelijk bovendien behept met een opwaartse vertekening. Dit bemoeilijkt de beoordeling van de feitelijke situatie over de geldontwaarding en daarmee het monetaire beleid in de EMU. Trefwoorden: prijsindexcijfer; inflatiemeting. JEL codes: E52, E31, C43