594 - De rol van toezicht in een gereguleerde bankensector

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 1999

Deze analyse betreft de optimale regulering van een bank die privé informatie bezit omtrent de intrinsieke kwaliteit van haar leningenportefeuille (averechtse selectie), waarbij bovendien de door de bank ondernomen activiteiten om deze kwaliteit te verbeteren niet kunnen worden waargenomen door de regulator (moral hazard). Bij het opstellen van optimale contracten moet de regulator nu een afweging maken ten aanzien van het geven van de juiste incentives ten behoeve van efficiency en de kosten van reguleren, die zich vertalen in het toestaan van een informatie-winst (informational rent) voor de bank met hoge intrinsieke kwaliteit. Als gevolg hiervan loopt de instabiliteit van de bankensector op. Om de negatieve consequenties van asymmetrische informatie in te dammen kan de regulator de hulp van een toezichthouder inroepen, waardoor onder dreiging van penalties betere prikkels tegen lagere reguleringskosten resulteren. Echter, omdat aan het uitvoeren van toezicht ook kosten kleven, kan de instabiliteit van de bankensector meestal niet geheel worden weggenomen. Trefwoorden: averechtse selectie, moral hazard, optimale contracten, toezicht JEL-Code: G10,G21,G28