595 - Valutacrisismodellen voor opkomende economieën

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 november 1999

In dit artikel wordt een nieuwe methode geïntroduceerd voor het voorspellen van valutacrises. De methode modelleert een continue crisis-index, die is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van depreciaties en verliezen aan internationale reserves. Het feit dat marktparticipanten gedurende een crisis anders reageren dan in rustige perioden is gemodelleerd door middel van een model met twee regimes, één voor rustige perioden en één voor onverwachte schokken. Zowel de kans om in het schokregime terecht te komen, als de gemiddelde depreciatie en de volatiliteit in dit regime hangen af van economische omstandigheden. De kans op een crisis blijkt af te hangen van de reële wisselkoers, binnenlandse inflatie, de groei in de ratio van korte buitenlandse schuld ten opzichte van de internationale reserves, de reserves ten opzichte van M2 ratio, de groei van de reserves, en de ratio van importen en exporten. De diepte van een crisis is vooral gerelateerd aan depreciaties in buurlanden en de korte schuld reserve ratio. Het model is redelijk succesvol in het voorspellen van crises, ook na de schattingsperiode. Trefwoorden: Panel data, endogene sprongmodellen, fundamentele oorzaken JEL codes: C49, F31, F34