598 - Biobrandstoffen: milieueffecten en toekomstperspectieven in het licht van de komende wto-besprekingen

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1999

Dit rapport beschrijft de bio-ethanol productie, de milieueigenschappen en de commerciële toekomstperspectieven van dit product. Bovendien worden de welvaartstheoretische wenselijkheid en de mogelijkheden voor overheidsmaatregelen geïnventariseerd om (in de aanloopperiode) de toepassing van bio-ethanol te bevorderen. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan het belang van de komende WTO-besprekingen voor verbetering van de marktpositie van biobrandstoffen en daarmee de gunstige milieueffecten in de toekomst. Trefwoorden: broeikasgassen, transportbrandstoffen, WTO, bio-ethanol JEL codes: F13, H23, Q42, Q48