599 - Institutionele omgeving en monetaire transmissie in het eurogebied: een vergelijkende landen visie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1999

Het paper geeft een beknopt overzicht van de voornaamste vraagstukken omtrent institutionele structuur en monetaire transmissie in Europa. We beargumenteren dat verschillen in institutionele regelingen, zowel economisch als wettelijk, potentiële oorzaken zijn van verschillen in monetaire transmissie tussen Europese landen. Bovendien bevat het paper indirect bewijs dat in de (nabije) toekomst financiële structuren en instituties in het Eurosysteem, en daardoor monetaire transmissie- mechanismen, verder zullen convergeren. Institutionele financiële structuren, in zoverre gerelateerd aan het anti-inflatie beleid van de Europese centrale bank, zullen meer gaan lijken op die van de Verenigde Staten, maar verschillen in wettelijke en economische structuren zijn hardnekkig en zullen, althans voorlopig, blijven bestaan. Trefwoorden: monetaire transmissie, institutionele structuur, EU lidstaten JEL codes: E52, G20