602 - Monetaire transmissiekanalen, monetair beleid en consumptie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1999

Dit rapport analyseert de monetaire transmissiekanalen in het Verenigd Koninkrijk zoals deze worden beschreven in NiDEM, het model voor het VK van het National Institute of Economic and Social Research (NIESR). Daarbij wordt de gevoeligheid van het monetaire transmissieproces onderzocht voor alternatieve regimes van monetair beleid en alternatieve modellen voor consu-mentenbestedingen. Zowel het totale effect van een tijdelijke monetaire beleidsschok op de belangrijkste componenten van het bbp wordt gekwantificeerd als de bijdrage van de diverse transmissiekanalen. Deze analyse ondersteunt de gedachte dat de rentegevoeligheid van consumptie sterk daalt als consumenten een ‘excessieve’ disconteringsvoet gebruiken. Tot slot vinden we dat een relatief groot deel van de monetaire schokken de reële economie beïnvloedt via de gevolgen voor het overheidsbudget; dit is te meer het geval als sprake is van een vaste wisselkoers en sterke af-wijkingen van Ricardiaanse equivalentie. Trefwoorden: Consumptie, monetair beleid, macro-econometrische structuurmodellen JEL codes: E21, E52, C5