603 - Kapitaalratio's van banken in de jaren negentig: een vergelijkende landenstudie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1999

Deze studie onderzoekt de determinanten van wijzigingen van risico-gewogen kapitaalratio’s van banken in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zowel bankspecifieke factoren, ontwikkelingen op bedrijfstakniveau als de mate van onderkapitalisatie blijken van invloed te zijn op het verloop van de kapitaalratio’s van banken. De resultaten suggereren, dat banken meestal aan hun eigen portefeuille een groter risico toe kennen dan op grond van het Bazelse kapitaalakkoord verwacht kan worden, of dat zij rekening houden met additionele land- of bankspecifieke kapitaalvereisten. In alle landen ondervinden commerciële banken een neerwaartse druk op hun kapitaalratio’s vanwege een verscherpte concurrentie. Tenslotte lijken kapitaalvereisten de kapitaalratio’s van banken te beïnvloeden. Trefwoorden: commerciële banken, kapitaalregulering, vergelijkende landenstudie JEL codes: G21, G28, O57