604 - De winst-marktstructuur relatie, efficiëntie en fusies in het Europese bankwezen: een empirische evaluatie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1999

Een empirische evaluatie van de relatie tussen marktaandeel of concentratie enerzijds en rendement op eigen vermogen of activa anderzijds duidt op het bestaan van een verband tussen winstgevendheid en marktstructuur in het Europese bankwezen. Toetsen op verschillende marktmacht- en efficiëntietheorieën tonen aan dat X-efficiënties het bestaan van deze relatie verklaren doordat deze zowel de winstgevendheid als het marktaandeel van banken bevorderen. Bankfusies in de jaren ’90 blijken succesvol te zijn geweest in die zin dat, gemiddeld genomen, zowel X-efficiëntie als winstgevendheid na een bankfusie zijn verbeterd. Er zijn geen aanwijzingen voor prijszettinggedrag ten koste van consumenten als gevolg van toegenomen marktmacht. Trefwoorden: Winst-marktstructuur relatie, efficiëntie, bankenfusies JEL codes: G14, G21, G34, L11