533 - Monetaire transmissie in de West-Afrikaanse muntunie

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 februari 1998

Dit rapport onderzoekt monetaire transmissie in een monetaire unie van ontwikkelingslanden, de West-Afrikaanse muntunie (Communauté Financière Africaine, CFA). Dit vereist aanpassing van bestaande modellen over monetaire transmissie. Met drie econometrische methodes wordt de invloed van verwachte inflatie, reële wisselkoers, geldhoeveelheid en binnenlands krediet op economische activiteit in vijf van de acht CFA-landen onderzocht. De geldhoeveelheid en de rente blijken geen invloed op het BNP te hebben. Dit kan verscheidene redenen hebben, zoals het duale financiële systeem met een belangrijk informeel, niet-gemonetiseerd deel van de economie. Daarnaast zijn minder ontwikkelde financiële markten en overheidsinvloed op renteniveaus van belang. Trefwoorden: monetaire unie, West-Afrikaanse monetaire unie, CFA, monetaire transmissie, ontwikkelingslanden. JEL-codes: E40, E58, O23