536 - De waardering van het Kwartaalbericht: uitkomsten van een lezersonderzoek

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 maart 1997

In januari 1998 heeft de Nederlandsche Bank een telefonische enquête laten verrichten onder de lezers van het Kwartaalbericht van de Bank. Doel was de mening over de huidige vorm en inhoud van het Kwartaalbericht en de belangstelling voor een frequentere publicatie te peilen. . Analyse van de uitkomsten van dit onderzoek leidt tot de volgende conclusies. De geënqueteerde lezers zijn zeer tevreden over het Kwartaalbericht. Ook na de totstandkoming van de EMU vindt men publicatie van een beleidsboodschap door de Bankpresident belangrijk. De belangstelling voor de statistische bijlage van het Kwartaalbericht is verminderd in vergelijking met tien jaar geleden. Verschijning van het Kwartaalbericht op Internet, naast de papieren versie, zou in een behoefte voorzien. De helft van de lezers heeft belangstelling voor een frequentere publicatie, die overigens niet het Kwartaalbericht zou moeten vervangen. Tenslotte blijkt de Bank voor de lezers de afgelopen tien jaar toegankelijker te zijn geworden, getuige de toegenomen mate waarin lezers de Bank benaderen naar aanleiding van artikelen in het Kwartaalbericht. Trefwoorden: Kwartaalbericht, lezersonderzoek