529 - Monetair beleid en begrotingsdiscipline in de EMU: een speltheoretische analyse van het Stabiliteitspact

Wetenschappelijke publicatie
Publicatiedatum 1 december 1997

Het in dit rapport gepresenteerde speltheoretische model biedt een formeel kader voor de analyse van de werking van en de intuitie achter het Stabiliteitspact. Allereerst laat het model zien dat oplopende tekort- en schuldposities tot een hogere inflatie leiden, die vervolgens neerslaat in hogere rentevoeten. Voorts leert de analyse dat er van het Stabiliteitspact een drukkende werking uitgaat op de inflatie in de EMU. Deze drukkende werking is groter naarmate de sanctie bij overschrijding van de 3% bbp criteriumwaarde van het tekort zwaarder is. Bovendien nemen de gunstige effecten van het Stabiliteitspact toe naarmate de tekortdoelstelling verder onder deze criteriumwaarde ligt. Het model biedt eveneens steun aan de doelstelling voor het financieringssaldo van 'close to balance or in surplus'. Tenslotte verschaft het model inzicht in de samenhang tussen de economische onafhankelijkheid van de ECB en de effectiviteit van het Stabiliteitspact.